Jour

Sanering i Jämtland/ Härjedalen/ Västernorrland

Sanerarna i Östersund AB är ett saneringsföretag med sitt säte i Östersund. Vi utför sanerings och rivningsarbeten åt försäkringsbolag, byggentreprenörer, fastighetsbolag m.fl.

Vår mångåriga och breda kompetens inom saneringsbranschen gör att vi står rustade för alla tänkbara uppdrag, det kan vara allt ifrån större industrisaneringar till mindre städuppdrag.

Jour vid sanering

Sanerarna har en mycket väl fungerade jourverksamhet ansluten till SOS Alarm med arbetsledare och saneringstekniker i ständig beredskap dygnet runt året runt.

Vårt mål är att vara ett seriöst och professionellt saneringsföretag med ett ständigt växande kundunderlag.

RBK-auktoriserade fuktkontrollanter

Vi är numera RBK-auktoriserade fuktkontrollanter och utför RBK-mätningar som är en mätning av relativ fuktighet i betong. Man utför en sådan mätning för att säkerhetsställa att byggfukten torkat ut och man kan lägga ytskikt på betongen. Om betongen inte har torkat tillräckligt finns det risk att ytskiktet skadas och det leder till en fuktskada som kan orsaka stora problem.

Kontakt: 063-589 98 50 / info@sanerarna.se .

Följ oss på FacebookLövstavägen 1 832 96 Frösön