Jour

RBK-auktoriserade fuktkontrollanter

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett omfattande kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong och därmed också lägga grunden till hus med goda innemiljöer.

Systemet omfattar
• Regler för godkännande av mätmetoder och krav för kalibrering av mätutrustning.
• Detaljerade rutiner för genomförandet av fuktmätningar i betong.
• Krav för dokumentation av fuktmätningar.
• Regler för auktorisation av personer som utför fuktmätning i betong; auktoriserade fuktkontrollanter.
• Kompetensprofiler för fuktkontrollanter.
• Kursplaner och utbildning av auktoriserade fuktkontrollanter.
• Regler för registrering av mätuppdrag samt revision av fuktkontroll.