Jour

CTR 300TT2 – Adsorptionsavfuktare


CTR-300

CTR 300TT2
Adsorptionsavfuktare specialkonstruerad för användning i krypgrunder där kraven är stora på robusthet, driftsäkerhet och livslängd. En särskild patenterad konstruktion. CTR 300TT2 gör så att våt luftflödet bibehålls genom rotorn konstant oavsett inställningar, och därmed är kapaciteten alltid optimerad.

Den extra luftmängd som fås när luftflödet ut ur grunden varieras mellan 45 och 130 m3/h tas från den ingående processluften. Genom denna patenterade teknik ger CTR 300TT2 möjligheter till lukt- och radonsanering. Driftskostnaden bibehålls därmed låg oavsett hur stor luftmängden är ut ur grunden. Krypgrundsavfuktaren CTR 300TT2 är energimässigt en Överlägsen maskin. Krypgrundsavfuktaren styrs med HomeVision bestående av en hygrostat som placeras i krypgrunden där förhållandena bedöms som lämpliga eller särskilt kritiska, och avfuktningen kan övervakas och
styras via en trådlös kontrollpanel i bostaden.

Beställ produkt