Jour

Tjänster

Sanerarna i Östersund AB är ett saneringsföretag med sitt säte i Östersund. Vi utför sanerings och rivningsarbeten åt försäkringsbolag, byggentreprenörer, fastighetsbolag m.fl.

Vår mångåriga och breda kompetens inom saneringsbranschen gör att vi står rustade för alla tänkbara uppdrag, det kan vara allt ifrån större industrisaneringar till mindre städuppdrag.

Sanerarna har en mycket väl fungerade jourverksamhet ansluten till SOS Alarm med arbetsledare och saneringstekniker i ständig beredskap dygnet runt året runt.

Vårt mål är att vara ett seriöst och professionellt saneringsföretag med ett ständigt växande kundunderlag.

Ring 063-589 98 50 eller maila info@sanerarna.se för mer info.