Jour

Rivning

Vi utför det mesta inom rivning

Vi utför rivningar kring Jämtland, Härjedalen, och Medelpad och då främst åt byggentreprenörer i samband med ombyggnationer. Det kan innebära allt ifrån grövre uppdrag som att bila fram avloppsstammar i betong inför stambyte, riva tegelväggar, fräsa och slipa golvmassor. Sanerarna utför även känsligare arbeten där man ska återanvända borttaget material, eller riva i känsliga konstruktioner som lätt kan skadas.

Vi är experter på miljöriktiga rivningar, alla rivningsmassor sorteras i minst tre fraktioner.

Ring 063-589 98 50 eller maila info@sanerarna.se för mer info.