Jour

Sanering

Klottersanering

Vi utför invändig och utvändig klottersanering, självklart sanerar vi även husvagnar, bilar, lastbilar, båtar m.m. Vår mobila tvättenhet är utrustad med elverk och varmvattenpanna för att klara alla saneringsuppdrag. Vi garanterar dig att saneringen är påbörjad inom 36 timmar ifrån beställningen. Samtliga rengöringsmedel vi använder är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.

  • Fasadtvätt & Taktvätt

Vi utför detta med högtryckstvätt med eller utan behandling

Klotterskydd

Är din fastighet regelbundet utsatt för klotter? Klotterskydd är en form av färglöst skikt som läggs på en helt ren yta för att förhindra klotter att fastna och tränga in i underlaget. Det görs i 2-3 påläggningar. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare än från en oskyddad. En annan aspekt är ekonomin – det är betydligt billigare att ta bort klotter från en skyddad yta än från en oskyddad.

Asbest

Trots att asbest har varit förbjudet i många år finns det fortfarande stora mängder kvar. Asbest förekommer i kakelfix och kakelfogar, som isolerare runt vattenrör, som fasader och tak i form av eternit. Vi har den erfarenhet och utbildning som krävs för att sanera asbest på ett säkert sätt. Är du osäker om det finns asbest i din fastighet så tar vi materialprover.

PCB

PCB förekommer främst som mjukgörare i fasadfogar och är ett miljögift som kräver professionell hantering. Vi är medlemmar i SFR (Svenska fogbranschen) och har den kunskap som krävs för att göra en säker och kostnadseffektiv sanering. Vi utför även återfogning inklusive primning efter utförd sanering.

Krypgrunder

Vi installerar och säljer krypgrundsavfuktare ifrån Munters. Många krypgrunder har problem med fukt och mögelpåväxt, när dessa upptäcks har det ofta gått så lågnt att det krävs en omfattande sanering. Boka en besiktning med oss för vara säker på att din krypgrund inte ligger i farozon.

Provtagning

Problem med inomhusmiljön? Ta reda på vad som finns i din inomhusluft. Vi är auktoriserade provtagare genom Pegasuslab.

Luktsanering

Har du problem med röklukt, brandlukt, mögellukt, o.s.v. i din fastighet eller bil? Vi har dom verktyg som behövs för åtgärda alla förekommande luktproblem. Vi utför bland annat ozonering, enzymer, oxidation, torrfoggning (oxidativ dimma).

Mögelsanering

Har du problem med mögelpåväxt i din fastighet? Vi utför allt ifrån sanering/rivning till återställning. Vi behandlar med de mest effektivaste saneringsvätskorna för att garantera ett långvarigt resultat.

Hussvamp

Hussvamp ska hanteras med respekt och varsamhet. Vi utför besiktning och lämnar ett åtgärdsförslag, samt att vi även utför en eventuell sanering.

Specialsanering

Här finns några av de specialsaneringar vi utför i Jämtland, Härjedalen och Medelpad som inte platsar i de övriga kategorierna.

  • Duvträcksanering
  • Förebyggande duv åtgärder
  • Duv avskjutningar
  • Sanering Avlopp/ vattenskador
  •  Sanering av smittofarliga ämnen såsom blod, avföring, legionella osv.
  • Sanering av olja och fett i kraftverk, industrier och restauranger

 

Ring 063-589 98 50 eller maila info@sanerarna.se för mer info.